Gebruikersraad

De Gebruikersraad van Oranje vzw

 

 

De gebruikersraad ('Collectief Overleg') heeft als doel de gebruikers (cliënten) van vzw Oranje te vertegenwoordigen en de belangen te behartigen. De gebruikersraad vindt het belangrijk om vzw Oranje van dichtbij op te volgen en zo alle cliënten een kwalitatieve dienstverlening te garanderen.

Hoe gaat een gebruikersraad te werk?
De gebruikersraad komt minstens drie maal per jaar samen. De agenda wordt door de gebruikersraad opgesteld met eventuele toevoegingen van de diensten van Oranje en vragen van cliënten en ouders. De gebruikersraad is ook op andere activiteiten aanwezig en organiseert jaarlijks een nieuwjaarsreceptie met informatiemoment voor alle cliënten en het netwerk. Op die manieren brengt de gebruikersraad z'n bestaan en belang naar voor.

Meer informatie?
De werking van de gebruikersraad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De gebruikersraad van Oranje
De gebruikersraad bestaat uit verkozen vertegenwoordigers van de cliënten van vzw Oranje. De gebruikersraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris en de leden. De organisatie wordt vertegenwoordigd door iemand uit het leidinggevend kader, overeenkomstig het thema van de debetreffende bijeenkomst. Om de 4 jaar worden verkiezingen georganiseerd.

Momenteel ziet de samenstelling van de gebruikersraad er op deze manier uit:
Voorzitter gebruikersraad: Noël Vermeersch 
Vertegenwoordigster klachtencommissie: Martine Messiaen 
Secretaris gebruikersraad: Eric Raes
Leden van de gebruikersraad: Gabrielle Dedeurwaerdere, Bérénice Devooght, Ronny D'hont, Johan Feys en Petra Schutyser.

Men kan steeds de leden van de gebruikersraad contacteren via onderstaand contactformulier met eventuele vragen of zaken die je op de agenda van de gebruikersraad wil laten plaatsen.

 

Data vergaderingen 2021 (Omwille van Covid-19 nog onder voorbehoud)

-  Maandag 22 februari 2021 (Digitaal)
-  Maandag 12 april 2021 (Digitaal)
-  Maandag 7 juni 2021 (Digitaal)
-  Maandag 13 september 2021
-  Maandag 6 december 2021 (Digitaal)

Data intervisiemomenten met medewerkers 2021 (Omwille van Covid-19 nog onduidelijk)

 

Recentste verslagen: 

Contacteer de gebruikersraad