O'zon

Je woont zelfstandig, maar hebt (al dan niet tijdelijk) woonondersteuning nodig. Dan kan je terecht bij de medewerkers van O'zon. Ze geven mobiele ondersteuning aan huis. Zo kan je in de best mogelijke omstandigheden wonen en kan je deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Je stelt met één van de O'zon-medewerkers jouw ondersteuningspakket samen. Je kan hulp krijgen bij je administratie, je kan samen op zoek gaan naar (vrije)tijdsbesteding in de buurt, nieuwe mensen leren kennen, uitzoeken welk soort werk bij jou past… O'zon werkt samen met diensten uit jouw regio en buurt. 

O'zon vindt het belangrijk dat je op termijn zonder de ondersteuning van O'zon verder op weg kan met jouw talenten en mogelijkheden.

Sedert 1 januari 2018 vormen de mobiele diensten van vzw Oranjesamen met Oikonde Brugge, de mobiele dienst O’zon. Door onze krachten te bundelen onder de koepel van vzw Oranje kunnen we de mobiel ambulante dienstverlening op maat van mensen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk samen sterker uitbouwen.

Regio: Noord-West-Vlaanderen.