24 apr 2018

Investeren in jeugdwerk

  • Nieuwsberichten
Jeugdwerk Voor Allen = een strategische keuze

Jeugdwerk Voor Allen is een unieke netwerkorganisatie in Vlaanderen. Jeugdwerk Voor Allen wil dat kinderen en jongeren met een beperking en/of in maatschappelijk kwetsbare situaties zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het jeugdwerk. Wil je weten wat de link is met Oranje? Lees dan zeker verder!

Wat is het effect van Jeugdwerk Voor Allen?

JWVA werkt samen met heel wat partners zodat kinderen en jongeren met een beperking en/of in maatschappelijk kwetsbare situaties zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het jeugdwerk. Overal in Vlaanderen en met een link naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Vlaamse overheid koos resoluut voor een andere vorm van ondersteunen. Gedaan met de klassieke prestatiegebonden subsidies. Nu betoelagen ze een netwerk dat sensibiliseert, steunt, coacht,... Op die manier wordt overheidsgeld op een flexibele wijze ingezet, daar waar de noden zijn.

Kunnen we verwachten dat elke jeugdbeweging zomaar kwetsbare mensen een plaats geeft?

Nee, daar is meer voor nodig. Jeugdwerk zien wij altijd breed: samen een aanbod uitbouwen, sensibiliseren, ondersteunen.

Wat is de opdracht van Oranje in JWVA?

Onze medewerkster van Vrijetijdspunt Oranje, Jolien Michiels, is ambassadeur voor JWVA in Oost- en West-Vlaanderen. Je kan haar contacteren via Jolien@jeugdwerkvoorallen.be of 0491/48.63.45. Zij organiseert de regionale netwerktafel met alle partners binnen het regionale netwerk. Hier zie je wie de ambassadeurs zijn in de andere regio’s.

Waarom investeert Oranje in Jeugdwerk Voor Allen?

  • Omdat jeugdwerk essentieel is. Daar zit de energie, de kracht van onze samenleving.

  • Omdat jeugdwerk met weinig middelen toch een enorme impact heeft.

  • Met het wegvallen van de provincie zat het jeugdwerk van Oranje in een precaire situatie op vlak van subsidies. Dankzij Jeugdwerk Voor Allen (JWVA) zette Oranje een cruciale stap vooruit.

Het is 'Jeugdwerk Voor Allen' dat ons jeugdwerk op Vlaams niveau op de kaart zette. Het mooie is dat JWVA gedragen wordt door verschillende organisaties in verschillende regio’s. Een dikke pluim trouwens voor de provincie Oost-Vlaanderen die samen met Oranje de voorloper was van inclusief jeugdwerk in Vlaanderen.