Ga verder naar de hoofdinhoud.
Begin van de inhoud.

Informatie en aansprakelijkheid

Website

Oranje vzw beheert de volgende websites:

De websites bieden eenvoudig en snel toegang tot online informatie en bevatten ook hyperlinks naar informatie van externe organisaties.

Deze externe organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun website ter beschikking stellen. Oranje vzw is niet aansprakelijk voor problemen van links naar externe organisaties ten gevolge van wijzigingen aan de website van de betreffende externe organisaties.

Nieuwsbrieven

Oranje vzw brengt digitale nieuwsbrieven uit over haar dienstverlening. Je kunt je gratis inschrijven als je op de hoogte wilt blijven van de dienstverlening van Oranje vzw. Je kan je op elk moment terug uitschrijven en / of jouw gegevens laten verwijderen.

De nieuwsbrieven worden verzonden via het online e-mailplatform Mailerlite. Mailerlite verzamelt gegevens over welke nieuwsbrieven geopend worden en welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Die gegevens worden uitsluitend geregistreerd met het oog op de statistische analyse van leesgedrag en voor een betere afstemming van het informatie- en dienstenaanbod op de behoeften van de gebruikers.

De nieuwsbrieven van Oranje vzw bieden hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites enkel ter informatie aan. Oranje vzw beheert de informatie op die websites niet zelf en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en / of volledigheid daarvan.

Aansprakelijkheid

Oranje vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op haar websites of op de externe websites waarnaar verwezen wordt.

Oranje vzw kan daarnaast ook niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie als gevolg van technische fouten of onderbrekingen.


Bescherming van persoonsgegevens

Opvragen persoonsgegevens

De meeste informatie op de websites van Oranje vzw is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen moet je wel persoonlijke gegevens vrijgeven. Dat kan het geval zijn als je via een contactformulier een vraag stelt of als je je wilt inschrijven op een nieuwsbrief, op een activiteit, enz.

Onder meer op de volgende plaatsen zijn persoonsgegevens vereist om diensten te kunnen verkrijgen:

  • Een vraag stellen aan Oranje vzw;
  • Je abonneren op een nieuwsbrief of een publicatie;
  • Je inschrijven voor een activiteit.

Oranje vzw wil daarbij jouw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Beheerders van sites die persoonsgegevens opvragen, moeten die behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 25 mei 2018 tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Worden er persoonsgegevens opgevraagd, dan geeft Oranje vzw je de volgende garanties:

  • Jouw persoonsgegevens worden enkel opgevraagd en verwerkt om je de gevraagde informatie te verstrekken of om de door jouw gewenste dienstverlening te realiseren;
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
  • Jouw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketingdoeleinden aangewend;
  • Je hebt altijd toegang tot jouw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan controleren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met jouw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiervoor kan je contact opnemen met Oranje vzw.

Oranje vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.

Logbestanden

Tijdens je websitebezoek registreert Oranje vzw in logbestanden informatie over de bezochte pagina’s, het IP-adres van je computer en je type browser. Die informatie wordt uitsluitend geregistreerd met het oog op de statistische analyse van bezoekerscijfers en -verkeer op de site en voor een betere afstemming van het informatie- en dienstenaanbod op de behoeften van de gebruikers.

Webanalyse

Voor webanalyse maken we gebruik van Pirsch Analytics. Pirsch Analytics is een cookievrije webanalyse-software die ontwikkeld is volgens het principe Privacy by Design.

Om bezoekersstromen te analyseren, gebruikt Pirsch Analytics een hash-algoritme om een 16-cijferig nummer te genereren als bezoekers-ID wanneer een paginaverzoek wordt ontvangen. Deze bezoekers-ID is gebaseerd op het IP-adres, de gebruikersagent, de datum en een salt.

Het IP-adres van de bezoeker wordt niet bewaard en wordt volledig geanonimiseerd. Het opnemen van de datum en het gebruik van één salt per website zorgen ervoor dat websitebezoekers niet meer dan 24 uur herkend kunnen worden en niet kunnen worden gevolgd over meerdere websites. Een ruwe lokalisatie (land/stad) wordt uitgevoerd via een lokaal geïntegreerde database.

Evenementen en uitstappen op de website www.oranje.be worden weergegeven via de UiTwidget. De widget maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager houdt geen persoonlijke gegevens bij van de gebruiker van de agenda, enkel bezoeker- en clickrates. Deze gegevens worden niet gelinkt aan gebruikers.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Oranje vzw behoudt zich het recht voor de privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers daarvan op de hoogte gebracht worden op deze pagina.

Meer informatie

Je kan meer informatie over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer inwinnen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Raadpleeg hiervoor de website www.privacycommission.be.Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan Oranje vzw bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van haar websites en van haar nieuwsbrieven, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

Oranje vzw wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die gegevens of reacties moet worden gegeven. Oranje vzw mag die gegevens of reacties naar eigen goeddunken gebruiken, onder voorbehoud van de bepalingen in de wet van 25 mei 2018 tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Je stemt ermee in dat Oranje vzw de ideeën, concepten, kennis en technieken waarvan sprake in uw reacties – die geen voorwerp zijn van auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten – kan aanwenden voor welk doel ook. Daarbij kan het ook gaan om het bedenken en ontwikkelen van nieuwe diensten.

Laatst bijgewerkt: april 2024

Nog vragen?

Op zoek naar meer info over ons privacybeleid? Twijfel niet om contact met ons op te nemen.

Team communicatie

communicatie@oranje.be