Ga verder naar de hoofdinhoud.
Begin van de inhoud.

Veel gestelde vragen

Hieronder vind je een reeks veelgestelde vragen. Indien deze nog niet beantwoorden aan jouw vraag, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.


Vragen over onze ondersteuning

Ik zit met een probleem, maar weet niet goed of ik wel bij Oranje terecht kan. Wat doe ik best?

Ja hoor, je kan altijd bij Oranje terecht! Neem vrijblijvend telefonisch contact op. Je kan je situatie schetsen en wij denken wel even mee. Is een telefoongesprek onvoldoende, dan nodigen we je uit voor een gratis gesprek in Oranje met één van onze medewerkers. Samen zoeken we uit wat de volgende logische stappen zijn die je kan nemen. Wij kunnen geen zekerheid bieden dat wij je probleem kunnen op lossen, maar we zullen wel luisteren en meedenken om te zien wie of wat je verder op weg kan helpen.

Ik heb geen beperking, kan ik dan ook in Oranje terecht?

Bel maar, we willen vooral van jou horen wat je nodig hebt. Oranje staat voor veel open. In de eerste plaats om te luisteren en om samen te onderzoeken wat mogelijk is. Oranje kan natuurlijk niet alle vragen zelf oplossen, soms verwijzen we je door naar de juiste organisatie. Wij kijken steeds samen met jou hoe je vraag het best, en liefst zo nabij mogelijk in jouw buurt, beantwoord kan worden.


Heb je iets te melden of ben je niet tevreden?

We staan altijd open voor dialoog. Ook als het om vervelende boodschappen gaat, als je niet tevreden over iets bent of een klacht hebt. We kunnen altijd iets van elkaar leren. Pas als we weten wat eventueel fout ging, kunnen we er ook iets aan doen. Probeer daarom altijd eerst een gesprek aan te gaan met één van onze medewerkers. In de meeste gevallen komen we er vast samen uit.

Is dit niet het geval of is het voor jou niet mogelijk om het probleem mondeling te bespreken, dan kunnen we verwijzen naar een aantal afgelijnde procedures. Je hebt dan meteen de zekerheid dat je een officieel antwoord van Oranje zal krijgen.

Wens je een officiële klacht in te dienen betreffende de dienstverlening van Oranje?

Je vindt hier de procedure hiertoe.

Wil je iets melden als klokkenluider?

Europa wil het voor klokkenluiders eenvoudiger maken om onregelmatigheden in een organisatie of onderneming te melden. Met een klokkenluidersrichtlijn wil het melders de nodige bescherming bieden en drempels wegnemen. Je vindt hier de procedure hiertoe.


Vragen over je donatie

Op welk rekeningnummer kan ik een gift overschrijven?

BE71 7795 9756 2369

Wat is het minimumbedrag dat ik kan schenken?

Je bepaalt zelf het bedrag. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest en kan je dit aangeven in je belastingaangifte.
Het attest geeft recht op een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag.
Het bedrag dien je niet in één keer te storten, voor het einde van het jaar dienen we minimaal 40 euro te hebben ontvangen.

Kan ik kiezen waarvoor mijn gift wordt gebruikt?

Dat is mogelijk. Je kan een dienst of een project steunen in Oranje vzw.
Vermeld in de mededeling welke dienst of project je wenst te steunen.
Zonder mededeling wordt je bijdrage gebruikt waar je steun het meest nodig is.

Wat noteer ik in de betalingsmededeling?

Je naam-voornaam-gift en eventueel dienst-project.
Schrijf je het bedrag over van je gezamenlijke rekening dan geef je slechts de gegevens door van één persoon.
Je Rijksregisternummer kan je ons bezorgen via mail. Voor bedrijven hebben wij een ondernemingsnummer nodig.

Is een financiële gift aan Oranje vzw fiscaal aftrekbaar?

Oranje vzw is erkend door FOD Financiën als begunstigde voor fiscaal aftrekbare giften. Wij kunnen dus een fiscaal attest uitschrijven voor je gift aan onze organisatie.
Dit fiscaal attest wordt opgemaakt voor giften vanaf een bedrag van 40 euro. Voor kleinere bedragen heb je geen belastingvoordeel.

Op de website van FOD Financiën kunt u nakijken, hoeveel uw belastingvoordeel bedraagt.

Ontvang ik voor elke gift een fiscaal attest?

Alleen een financiële gift via overschrijving op bovenvermeld rekeningnummer geeft recht op een fiscaal attest. Je gift dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je gift van het afgelopen kalenderjaar bedraagt minimaal 40 euro.
  • Je gift was individueel en belangeloos.
  • Je schreef het bedrag rechtstreeks over van een rekening op jouw naam
  • Je gift was rechtstreeks overgeschreven op de rekening van Oranje vzw.
  • Je kan geen fiscaal attest ontvangen indien uw gift voortkomt uit collectieve acties zoals een eetfestijn, een evenement, een tombola, …
  • Voor giften in natura-voorwerpen, onroerende goederen ontvang je ook geen fiscaal attest. We kunnen je wel een ontvangstbewijs bezorgen.

Kan ik als bedrijf een financiële gift overmaken?

Ja, een bedrijf kan een financiële gift doen en geniet daarvoor belastingvoordeel op het geschonken bedrag.
Voor vennootschappen geldt dat het totale bedrag van de giften waarvoor belastingvermindering wordt verleend niet groter mag zijn dan 5 % van de nettowinst, met een jaarlijks vastgelegd plafondbedrag.
Om het fiscaal attest op te maken hebben wij volgende gegevens nodig: naam van de vereniging-ondernemingsnummer.

Ontvang ik bij sponsoring een fiscaal attest?

Nee. Sponsors krijgen in ruil voor hun financiële bijdrage zichtbaarheid. Dit kan in de vorm van een logovermelding, of andere promotionele aandacht.
Een gift is alleen fiscaal aftrekbaar wanneer er geen tegenprestatie tegenover staat. Bij sponsoring ontvangt u dus geen fiscaal attest.

Wanneer en hoe ontvang ik het fiscaal attest van mijn gift?

Je ontvangt het fiscaal attest in de maand maart volgend op het jaar van jouw schenking.
Je gift dient uiterlijk op de laatste dag van december van het jaar voordien op onze rekening te staan. We raden aan om je storting uit te voeren vóór 25 december.
Je gift dient ook te voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden. Opgelet: om een fiscaal attest uit te kunnen schrijven, hebben we extra gegevens nodig: geef je gegevens door via dit formulier of via mail naar steun@oranje.be.

Is mijn fiscaal attest ook beschikbaar via tax on web?

Je fiscaal attest is beschikbaar via tax on web wanneer je ons jouw rijksregisternummer bezorgde.

Wat is het maximale bedrag dat jaarlijks fiscaal aftrekbaar is?

Per kalenderjaar mag het totaal aan financiële giften waarvoor belastingvoordeel wordt verleend niet groter zijn dan 20% van het netto-inkomen.

Voor ondernemingen is het belastingvoordeel bij giften beperkt tot 5% van de nettowinst van het bedrijf, met een plafond van 500.000 euro.

Voor de beiden is een jaarlijks plafondbedrag vastgelegd. Raadpleeg voor de meest actuele info de website van FOD Financiën.

Ik doe een gift vanuit het buitenland. Heb ik recht op een fiscaal attest?

Indien je geen Belgische belastingplichtige bent, kom je niet in aanmerking voor een fiscaal attest.

Kan ik vragen om te schenken aan Oranje VZW als cadeau bij een viering of een speciale gelegenheid?

Organiseer je binnenkort een verjaardagsfeest, babyborrel, jubileum of een pensioenviering? Je kan aan je gasten vragen om een gift over te maken aan Oranje VZW.
Giften kunnen overgemaakt worden op ons rekeningnummer BE71 7795 9756 2369 met een specifieke mededeling aangemaakt voor jouw evenement.
Je kan ons contacteren om dit verder af te stemmen. Wij koppelen dan de giften aan jouw gekozen dienst/project in Oranje VZW.

Je familie, kennissen, vrienden en collega’s ontvangen enkel een fiscaal attest wanneer ze een gift storten, vanaf 40 euro, op het rekeningnummer van Oranje VZW. Als je zelf de giften inzamelt en daarna doorstort, mogen wij geen fiscaal attest opmaken.

Kan ik in een rouwbericht een oproep doen om te doneren aan Oranje VZW?

Ook een afscheid kan een gelegenheid zijn om onze organisatie te steunen. Giften kunnen overgemaakt worden op ons rekeningnummer met de mededeling ‘ gift in memoriam+ naam van de betreurde’
Voor giften vanaf 40 euro bezorgen wij de schenker een fiscaal attest.

Ik ben verhuisd/foutieve adresgegevens.

Het fiscaal attest wordt uitgereikt op naam.
Zijn je adresgegevens niet correct of zijn ze gewijzigd door verhuis?
Je fiscaal attest is nog steeds bruikbaar, je hoeft geen nieuw attest te ontvangen.
Bezorg ons wel jouw juiste adresgegevens, zodat we dit kunnen aanpassen in onze bestanden.

Heb je toch nog een vraag en kan je er nergens mee terecht?

Contacteer ons en we bekijken samen je vraag.

Onthaal

+32 50 341 341

info@oranje.be

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Je kan zelf aangeven over wat je graag op de hoogte wordt gehouden.