Ga verder naar de hoofdinhoud.
Begin van de inhoud.

Organigram

Het organigram biedt een helder overzicht hoe Oranje in elkaar zit.


Principes organigram

 • Het is een middel om ons op een maatschappelijk verantwoorde manier te bewegen in de samenleving. We gaan bv. bewust om met de maatschappelijke middelen door onze dienstverlening centraal te stellen, de overheadkosten zo laag mogelijk te houden…
 • Centraal staat onze dienstverlening.
 • We baseren ons op de concentrische cirkels.
 • Op lokaal niveau krijgt onze dienstverlening vorm in de samenleving.
 • Teams zijn verbonden met elkaar, zowel tussen als in de cirkels.
 • Naast dienstverlenende teams (lokaal en bovenlokaal) en ondersteunende teams, vormen zich vanuit zelforganiserende principes ook dienstoverschrijdende teams die werken rond organisatie-overkoepelende thema’s (bv. buurt en vrijwilligers, communicatie, intake, …)

Hieronder vind je het organigram van onze organisatie terug. Wil je dit beter in detail bekijken? Klik dan hier.

Organigram van alle diensten en partners van Oranje

Zelforganiserende teams & leiderschap

Binnen elk team passen we principes van zelforganisatie toe.
Deze principes vormen het voorwaardenscheppend kader voor elk team om samen onze missie te realiseren.

“Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.”

Antoine de Sainte-Exupéry

Geen controle, wel vertrouwen

  • Iedereen heeft z’n eigen verantwoordelijkheden binnen het team.
  • De teamleden geven feedback aan elkaar.

Op teamniveau beslissingen nemen

  • Het team werkt resultaatgericht.
  • Het team speelt in op veranderingen.
  • Het team neemt op het juiste moment goede, weloverwogen beslissingen.
  • Het team betrekt de teams en collega’s die nodig zijn om deze beslissing door te voeren.

Verbindingen leggen

  • Teams leggen verbindingen met andere teams binnen en buiten Oranje met betrekking tot inhoudelijke vraagstukken en ondersteuning, informatieoverdracht, administratieve ondersteuning…

Talenten en competenties

  • Teamleden, met elk z’n talenten en competenties, vullen elkaar aan.
  • Competenties van elke medewerker: klantgerichtheid, zelfontwikkeling, initiatief, samenwerking, integriteit
  • Competenties van ieder team: Coachen, Netwerken, Organisatiesensitiviteit, Ondernemerschap
  • Naast de 5 kerncompetenties voor medewerkers en de teamcompetenties zijn er ook nog functiegerelateerde competenties.

Meewerken als bedrijf of als organisatie?

Oranje werkt ook dankzij de samenwerking met onze vele partners.

Openstaande vacatures

Er staan regelmatig vacatures open. Misschien zit de ideale match er tussen?