Ga verder naar de hoofdinhoud.
Begin van de inhoud.

Gebruikersraad

De Gebruikersraad vertegenwoordigt de gebruikers van Oranje vzw en behartigt hun belangen, vanuit een adviserende functie.


Hoe gaat een Gebruikersraad te werk?

De Gebruikersraad komt ongeveer tweemaandelijks samen. De agenda wordt door de leden opgesteld, maar ook de verschillende diensten in Oranje en gebruikers en hun netwerk mogen nog vragen toevoegen.

De verschillende leden van de Gebruikersraad proberen om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op verschillende activiteiten. Zo voelen ze wat er leeft binnen Oranje en vangen ze rechtstreeks de noden en wensen van onze gebruikers op.

Hoe gebeurt de samenstelling?

De Gebruikersraad bestaat uit verkozen vertegenwoordigers van de gebruikers van Oranje. Deze vertegenwoordigers duiden een voorzitter en secretaris aan. De overige leden worden actieve leden genoemd.

Op elke bijeenkomst sluit ook één afgevaardigde medewerker vanuit Oranje aan. Afhankelijk van de onderwerpen op de agenda kunnen nog andere medewerkers worden uitgenodigd.

Meer informatie?

De werking van de Gebruikersraad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat hier na te lezen valt.

De 7 leden van de gebruikersraad van Oranje

Huidige samenstelling van de Gebruikersraad:

Voorzitter: Eric Raes
Vertegenwoordigster klachtencommissie: Martine Messiaen
Erevoorzitter: Noël Vermeersch
Actieve leden: Johan Feys, Joke Cattoor, Marijke De Weweire

Data en verslagen vergaderingen 2024

  • Maandag 19 februari 2024 – lees hier het verslag.
  • Maandag 15 april 2024 – bekijk hier de agenda.
  • Maandag 10 juni 2024
  • Maandag 16 september 2024
  • Maandag 21 oktober 2024
  • Maandag 2 december 2024

Heb je een vraag voor de Gebruikersraad?

Je mag de leden van de Gebruikersraad altijd een mailtje sturen met vragen of zaken die je graag op de komende agenda wil laten plaatsen.

Nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt? Of heb je andere vragen? Stel ze maar!

Onthaal

+32 50 341 341

info@oranje.be