Ga verder naar de hoofdinhoud.
Begin van de inhoud.

Over Oranje

Oranje bouwt mee aan een open en toegankelijke samenleving, waar iedereen een volwaardige plaats heeft. Door mensen met een ondersteuningsnood minstens één stap verder te helpen, door buurten te versterken, en ook bovenlokaal bruggen te bouwen. Zodat iedereen onbeperkt kan samenleven.


Mensen begroeten elkaar op een feest van Oranje

“​Wij geloven in een samenleving die sterk genoeg is om iedereen een volwaardige plek te geven. Solidariteit is het hoofdingrediënt van dat recept.”

Bert Putman, algemeen directeur

Voor wie

We zijn er voor mensen met een ondersteuningsnood. Van jong tot oud. We hebben veel handicapspecifieke expertise in huis, maar we zijn er ook voor anderen die op moeilijkheden in het samenleven stoten. Mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen in eenzaamheid, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, …

Wat?

  • Voor kinderen en jongeren bieden we vrijetijds- en gezinsondersteunende activiteiten aan.
  • Volwassenen ondersteunen we op alle levensdomeinen: wonen, werken, daginvulling, ontmoeting, vakantie, opvoeding, administratie & geld, gezondheid, …

Hoe?

We ondersteunen zo veel mogelijk op maat van de persoon zelf. We vertrekken vanuit jouw vraag en helpen je altijd één stap verder. De intensiteit van ondersteuning, hangt af van de vraag. Ook als we zelf geen geschikt aanbod hebben, bekijken we samen verder waar je wel een stap verder kan zetten.

We zoeken zoveel mogelijk naar manieren om mensen te verbinden met de buurt, en brengen hen in contact met andere organisaties die iets voor hen kunnen betekenen. Onze ondersteuning krijgt zoveel mogelijk vorm in de samenleving zelf, niet in een gesloten setting. Want inclusie is onze drijfveer.

We handelen steeds met zorg voor alle duurzame ontwikkelingsdoelen (klimaat, ecologie, inclusie, deeleconomie, …) en evolueren wendbaar mee met de noden in de samenleving.

Waar?

Zoveel mogelijk in je buurt. We verbinden de personen die we ondersteunen met de buurt en de buurt onderling. Want een open en toegankelijke samenleving maak je enkel waar door de samenleving zelf te versterken.

Oranje is actief in verschillende regio’s van West- en Oost-Vlaanderen. Waar precies? We brachten het voor je in kaart. Ons aanbod beweegt mee met de lokale noden en de context van elke regio. 

Samen, nooit alleen

We werken samen met partners uit zowel de non-profit als profitsector. We zoeken hierin telkens naar wederkerigheid en naar meerwaarde voor iedere partij. Op deze manier dragen we bij tot duurzame contacten en relaties in de buurt. 

 

Oranje vzw is vergund als zorgpartner door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap.