30 dec 2021

Nieuw project Buitenkans vraagt jouw mening over buiten spelen

  • Actie
project buitenkans
Heb jij 10 minuutjes tijd om onze bevraging rond natuurbeleving bij kinderen en jongeren met een (vermoeden van) beperking in te vullen?

Vrije tijd is altijd in beweging. Vrijetijdspunt ook! We ontkiemen, met de nodige trots, een nieuw project: ‘Buitenkans’.

Het bos in, grote grazers of kleine kriebeldiertjes ontdekken, al recyclerend jouw blaadje bijdragen tot je eigen kruiden- of moestuintje. Natuur kan je op enorm veel manieren beleven! 
Zeker nu, wanneer sociale contacten plots niet meer vanzelfsprekend zijn en we het heet onder onze voeten krijgen, heeft natuur een zeer grote aantrekkingskracht. Met onze organisatie willen wij iedereen zoveel mogelijk kansen geven. Vrije tijd is een basisbehoefte!  En natuur? Natuurlijk ook! 

We weten dat natuurbeleving echter niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. Samen met onze zusterorganisaties WVA en De Stroom willen wij samen met kinderen en jongeren met een (vermoeden van) beperking de natuur in. Zonder grenzen, de volle beleving!

Om dit project mogelijk te maken hebben we jou nodig!
Heb jij 10 minuutjes tijd om onze bevraging in te vullen? Zo kunnen wij samen de natuur naar kinderen en jongeren met bijzondere zorgnoden brengen.

Hou Buitenkans in de gaten, je hoort er binnenkort veel meer over!