Gebruikersraad

Leden Gebruikersraad 2022

De Gebruikersraad heeft vanuit een adviserende functie als doel de gebruikers van vzw Oranje te vertegenwoordigen en zo hun belangen te behartigen.  

Hoe gaat een Gebruikersraad te werk?
De Gebruikersraad komt ongeveer tweemaandelijks samen. De agenda wordt door de leden van de Gebruikersraad opgesteld met eventuele toevoegingen van de diensten van Oranje en vragen van gebruikers en/of hun netwerk.
De Gebruikersraad is waar mogelijk op activiteiten van vzw Oranje aanwezig om actief in contact te komen met de gebruikers en zo voeling te houden met wat leeft.

Meer informatie?
De werking van de Gebruikersraad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De Gebruikersraad van Oranje
De Gebruikersraad bestaat uit verkozen vertegenwoordigers van de gebruikers van vzw Oranje, die zich organiseren door het aanstellen van een voorzitter, een secretaris en actieve leden.
Vanuit Oranje sluit op elke bijeenkomst een afgevaardigde medewerker aan.  Afhankelijk van de onderwerpen op de agenda kunnen ook andere medewerkers van vzw Oranje op een bijeenkomst worden uitgenodigd.

Momenteel ziet de samenstelling van de Gebruikersraad er als volgt uit ...
Voorzitter: Eric Raes
Vertegenwoordigster klachtencommissie: Martine Messiaen 
Erevoorzitter : Noël Vermeersch
Actieve leden: Johan Feys, Joke Cattoor, Marijke De Weweire

Men kan steeds de leden van de Gebruikersraad contacteren via onderstaand contactformulier met eventuele vragen of zaken die men op de agenda van de Gebruikersraad wil laten plaatsen.

Data vergaderingen 2023
-  Maandag 19 februari 2024
-  Maandag 15 april 2024
-  Maandag 10 juni 2024
-  Maandag 16 september 2024
-  Maandag 21 oktober 2024
-  Maandag 2 december 2024

 

Documenten: 

Recentste verslagen: 

Contacteer de gebruikersraad