Ga verder naar de hoofdinhoud.
Begin van de inhoud.

De Korf wordt zorgzame site

  • Nieuws

Oranje wil op en rond de site ‘De Korf’, in de Ronsaardbekestraat in Sint-Jozef Brugge, een omgeving creëren waar mensen met en zonder ondersteuningsnood samenwonen en -leven. De site behelst het klooster van de zusters Maria van Pittem in de Ronsaardbekestraat, de parochiezaal ‘de Korf’ met achterliggende koer, en de aangrenzende woonentiteiten in de Dokwerkersstraat. “We hebben allemaal gedurende ons leven eens een nood aan ondersteuning. Voor sommigen is dit iets tijdelijk, voor anderen niet. Het is belangrijk dat we naast die ondersteuningsnood ook blijven zien wat mensen voor elkaar kunnen betekenen” zegt Bert Putman, algemeen directeur.

“Het is belangrijk dat we naast de ondersteuningsnood ook blijven zien wat mensen voor elkaar kunnen betekenen.”

Bert Putman, algemeen directeur

Site als een wijk benaderen

We willen de site als geheel benaderen, niet als aparte entiteiten. We bekijken wonen en samenleven als een totaalbeleving. Het gaat over je goed voelen in de omgeving waar je dagdagelijks verblijft. Over veiligheid, over goed nabuurschap, over sociale contacten opbouwen, over opgroeien en spelen. Kortom, wonen gaat over meer dan een huis én gaat letterlijk ruimer dan de m² die op jouw eigendomsakte of huurcontract staan. Je woont in een omgeving, in een wijk, samen met anderen.”

Met dat idee in het achterhoofd willen we de site benaderen als een wijk, waarbij iedere woning een stukje van een groter geheel is.

Inclusieve cohousing

Het voormalig klooster wordt een inclusief cohousingproject. Voor mensen met en zonder specifieke ondersteuningsvraag. Het kan gaan over een persoon met een (vermoeden van) beperking, een alleenstaande ouder, een 70-plusser. Of over een student, een anderstalig persoon, een persoon met een psychische kwetsbaarheid.

“We willen zoeken naar een juiste mix van bewoners in het cohousingproject.”

Belangrijk is dat we niet uitsluiten op basis van een doelgroep waartoe iemand behoort, maar dat we vooral oog hebben voor wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. De sociale component is hierbij cruciaal. Als bewoner neem je je sociaal engagement op voor je buren en de omgeving. Als iedereen dat doet, maken we al een mooie beweging tegen eenzaamheid of overprofessionalisering van zorg. Zo kan een student betaalbaar wonen en tegelijk iets betekenen voor de iets oudere buur. Een alleenstaande ouder kan beroep doen op een buur om even voor het kind te zorgen en tegelijk een anderstalige buur helpen bij taaldrempels. Een persoon met (vermoeden van) beperking kan misschien eens een boodschap doen voor een buur, terwijl er voor hem of haar elke dag iemand in huis is om op terug te vallen wanneer iets moeilijk loopt.

Het cohousingproject zal 12 woonentiteiten hebben, met een mix van studio’s en appartementen. Een mix aan woonvormen die diversiteit toelaat.

Render van de toekomstige site De Korf

Renovatie De Korf

In de tweede fase van het project ondergaat de huidige zaal De Korf een grondige renovatie. “Sowieso willen we het ontmoetingsaspect voor de lokale buurt daar behouden. Het moet een plaats zijn waar mensen elkaar graag willen ontmoeten, spontaan, hartelijk en laagdrempelig. Om dat haalbaar te maken, wordt onderzocht of het gebouw naast een ontmoetingsfunctie, nog bijkomende functies kan krijgen.”

Duurzaam en zelfvoorzienend

Als laatste komt het gebouw in de Dokwerkersstraat aan bod. De site zal gefaseerd gerenoveerd worden, maar in elke fase het toekomstperspectief indachtig. De renovatie van het klooster start begin 2024. De andere delen van de site worden nog verder onderzocht en uitgewerkt.

“We gaan zoveel als mogelijk voor een duurzame en zelfvoorzienende site, in alle aspecten. Door maximaal in te zetten op groene energie, met zonnepanelen en warmtepompen. Door zorgzaam nabuurschap te installeren, versterkt en ondersteund door verschillende welzijnspartners die integraal werken. En door in te zetten op verbinding, betaalbaarheid, toegankelijkheid.”

Meer weten over dit project?

Kom naar het buurtinfomoment.

Dinsdag 3 oktober 2023 in De Korf, Ronsaardbekestraat 59, Sint-Jozef Brugge.

Welkom vanaf 19u, start infomoment om 19u30.