Ga verder naar de hoofdinhoud.
Begin van de inhoud.

Studenten van Howest nemen het roer over in Oranje Zedelgem

  • Nieuws

Innovatieve bootcamp

In september vorig jaar contacteerde Oranje vzw de Hogeschool West-Vlaanderen met een innovatief idee. Hoe kunnen we studenten tijdens hun stage nog beter voorbereiden op het werkveld? Zo kwam het idee van de bootcamp tot stand: een experiment van drie weken waarin studenten volledig zelfstandig een woondienst op hun stageplek runnen. Howest zag er wel iets in en stak mee de schouders onder het project. Vier studenten van de graduaatsopleiding Orthopedagogische Begeleiding in Brugge tekenden in, waaronder Achiel:

Groepsfoto van de studenten met de bewoners

“Ik vond het een unieke kans om als volwaardige begeleider zelfstandig in de groep te staan en te ontdekken wat de job écht inhoudt.”

Achiel, student Orthopedagogische Begeleiding

Stevige voorbereiding

De vier studenten werden grondig voorbereid op de bootcamp. Van september tot december liepen ze mee in de werking en leerden ze de bewoners goed kennen. Schouder aan schouder met de collega’s maakten ze kennis met de visie van Oranje en met de werkwijze in de woondienst. Elke student draaide daarnaast één dag per week mee in de dagbesteding. In het tweede deel van deze periode kregen de studenten vorming rond verschillende inhoudelijke thema’s en werd ingezoomd op praktische zaken zoals registraties, planning en onkostennota’s.

Een man en een vrouw staan glimlachend enkele mensen toe te spreken

Total take-over

Van 10 april tot 3 mei 2023 was het aan de studenten zelf. Drie weken lang moesten ze zich volledig zelfstandig organiseren, daar waar ze op stage doorgaans vooral richtlijnen opvolgen van het personeel. Ze stelden uurroosters op, vulden de dagelijkse begeleiding in, verzorgden een uitgebreid aanbod aan vrijetijdsbesteding en gingen in op de vragen van de bewoners, netwerk en partners. Ook de organisatie van het slotevent namen ze voor hun rekening. “Het totaalpakket was niet min, maar ik leerde wel om me te organiseren en prioriteiten te zien. Ik leerde de job veel diepgaander kennen. Als er een collega naast me gestaan zou hebben, zou ik veel minder op de voorgrond gekomen zijn.” (Achiel, student) Helemaal alleen stonden de studenten er tijdens de bootcamp ook niet voor. Er was altijd een collega van het team in de buurt om te ondersteunen en bij te sturen waar nodig.

“We zien het namelijk als onze maatschappelijke rol om mee te investeren in onze collega’s van de toekomst.”

Stephanie, coördinator Oranje regio Zedelgem

Elk semester stage

“De graduaatsopleidingen aan Howest zijn stuk voor stuk zeer praktijkgericht”, legt Elien De Bree van de opleiding Orthopedagogische Begeleiding uit. “In ons concrete geval betekent dat dat onze studenten elk semester op stage gaan bij een van onze vele werkveldpartners. Zo doen ze in twee jaar heel wat praktijkervaring op en kunnen ze met hun diploma meteen aan de slag in het werkveld. Naast praktijkgerichtheid zetten we aan Howest ook heel sterk in op de zelfstandigheid van onze studenten. In dat opzicht was deze take-over ontzettend nuttig.” Met de bootcamp droeg Oranje hier ook zijn steentje toe bij: “We zien het namelijk als onze maatschappelijke rol om mee te investeren in onze collega’s van de toekomst.” (Stephanie, coördinator Oranje Zedelgem)

Een oranje ballon ligt op een tafel tussen enkele versnaperingen
Een groep mensen kijken naar een bord waar "Charlene" opgeschreven staat

Enthousiaste reacties

De bootcamp viel zowel bij de studenten als bij het personeel in de smaak. Enkele reacties:

“Het bootcamp heeft me de kans gegeven om zelfstandig initiatief te nemen en mijn eigen begeleidingsstijl te vinden. In het begin van mijn stage nam ik vooral de stijl van de collega naast mij over. Nu weet ik hoe ik zelf in de job sta, wat ik graag doe, waar ik goed in ben en waar mijn werkpunten liggen.”

Achiel, student

“Tijdens de bootcamp zagen we veel meer hoe de studenten zijn als collega en als begeleider. Wie neemt initiatief? Wie neemt verantwoordelijkheden op zich? De stagiairs konden zich niet verstoppen achter de aanwezigheid van een collega. Die ervaring is zowel voor ons als voor de student goud waard!”

Ilse, medewerker Oranje vzw

“Door van op de zijlijn mee te kijken naar de werking waarin we zelf elke dag staan, zien we de zaken op een andere manier. Het legt onze prioriteiten opnieuw bloot. Daarnaast zijn de studenten ook een goede spiegel voor ons, bijvoorbeeld op het vlak van de verhouding tussen de tijd die ze aan administratieve zaken besteden en met de bewoners zelf bezig zijn.”

Ellen, medewerker Oranje vzw

Zelfgeorganiseerd slotevent

Als afsluiter van de bootcamp zetten de vier studenten zelf een slotevent op, waarop alle betrokkenen werden uitgenodigd. “Met het slotevent werd de bootcamp mooi afgerond. Wij kijken terug op een boeiend experiment dat heel goed is verlopen. Toch zijn er ook aandachtspunten die we meenemen naar een volgende editie.

Zo merkten we dat het voor onze bewoners goed is dat er toch af en toe een vaste collega op dienst stond. Iemand waarvan ze weten dat de aanwezigheid niet tijdelijk is. We deden ook een evaluatie met bewoners, hun netwerk, onze partners in de buurt en de studenten. Met hun input en opmerkingen gaan we nu aan de slag.” (Ellen, medewerker Oranje Zedelgem)

In samenwerking met Howest Kortrijk

Ben jij een organisatie, bedrijf of instelling die gelooft in de kracht van vernieuwend onderwijs? Heb je interesse om betrokken te worden bij innovatieve projecten die studenten voorbereiden op de uitdagingen van het werkveld? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.