Wat is het grootste verschil tussen RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) en PVB (Persoonsvolgend Budget)?

Met RTH kun je minder ondersteuning inkopen dan met een PVB, maar voor RTH zijn er minder (lange) wachtlijsten.

Met PVB kun je meer ondersteuning inkopen, maar om een PVB te krijgen moet je een lange procedure doorlopen en vaak ook nog lange tijd wachten vooraleer je het budget echt krijgt.

 

Bron: 'KVG groep'