Studio Wonen

Oranje beschikt over een aantal kamers, studio’s, huizen en appartementen (in samenwerking met sociale maatschappijen voor huisvesting). Deze verhuurt Oranje aan personen met een (vermoeden van) beperking. Je woont zelfstandig en krijgt de woonondersteuning die je nodig hebt. Er is 24u op 24u een begeleider telefonisch bereikbaar. Al naar gelang jouw nood kan je meer of minder ondersteuning krijgen.

Je huurt zelf een kamer, studio, huis… bij Oranje en richt het in zoals jij dat wilt. De begeleid(st)er komt bij jou aan huis en ondersteunt je in je dagelijkse taken, je administratie, gaat samen met jou op zoek naar (vrije)tijdsbesteding in de buurt… Welke woonondersteuning je precies nodig hebt, dat bespreek je met je begeleid(st)er. 

  • Je kan ambulante begeleiding krijgen via O'zon. Mobiele begeleiders komen op afspraak naar je toe om je de ondersteuning te bieden die je nodig hebt.
  • Je kan ook meer van nabij begeleid worden. De aanwezige begeleiding komt dan zelf naar je toe. In dat geval woon je in een studio aanleunend bij de appartementen in hetzelfde gebouw. In samenspraak met de begeleiding kan je ook gebruik maken van de gezamenlijke leefruimte en keuken in deze appartementen.

Voor wie?

  • voor mensen met een beperking die in een gewone buurt willen wonen
  • voor mensen die zelfstandig willen wonen en/of er niet steeds voor kiezen om alleen te zijn.
  • voor mensen die moeilijker om kunnen gaan met de interacties in een groep en daarom kiezen voor een meer individuele vorm van wonen. Daarnaast willen ze wel af en toe, met mate, iets in groep doen.
  • voor mensen die zelfstandig willen wonen en af en toe nood hebben aan begeleiding ( bijvoorbeeld om hen aan te sporen naar de dagbesteding te vertrekken, om aan te voelen hoe ze na het werk terug thuis komen,...)