Wonen Brugge Binnenstad | Groepswonen

In ons huis in de Ganzenstraat, gelegen in het centrum van Brugge, wonen tien volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Sommige van hen hebben een bijkomende problematiek.

Het huis in de Ganzenstraat biedt een veilige thuishaven. Er is 24u op 24u een begeleider beschikbaar die je op verschillende levensdomeinen ondersteunt. Zo kan je rekenen op individuele begeleiding voor jou en je netwerk. We gaan op zoek naar je mogelijkheden en groeikansen. We bekijken samen hoe je tijdsbesteding er overdag kan uitzien en wat je hobby’s zijn.  

De begeleiders van Oranje zijn er ook om van dit huis een thuis te maken. Ze organiseren bijvoorbeeld bewonersvergaderingen zodat het samenleven in de Ganzenstraat vlot verloopt.

Tot slot ben je in de Ganzenstraat ook een goede buurman of -vrouw. De begeleiding ondersteunt je hierin: je leert de bakker en de lokale handelaar kennen, je gaat samen naar de markt, je slaat een praatje met je buurman…