Wonen Sint-Jozef | Groepswonen

In onze groepswoning in Sint-Jozef is er plaats voor 14 personen met een (vermoeden van) beperking. Het is een diverse groep bewoners. Ook al wordt er samen gegeten, toch gaan de meeste bewoners overdag hun eigen daginvulling. Overdag zijn er weinig mensen in huis. 

Je woont langs de ringvaart van Brugge in een groot huis dat eigenlijk verdeeld is in 2 woondiensten: onze groepswoning en ons seniorenhuis. Je hebt er je eigen kamer (met TV aansluiting) die je zelf kan inrichten. Er zijn meerdere woonkamers en een mooie stadstuin die je deelt met de senioren.

Je leeft in groep, dat is het uitgangspunt. Je hebt terzelfdertijd veel mogelijkheden om je eigen leven vorm te geven. We werken nauw samen met de buurt van St-Jozef. 

Heb je een woonvraag? Heb je nu of in de toekomst nood aan opvang? We bekijken je vraag en zoeken samen naar oplossingen. Aarzel niet ons te contacteren, want er is veel mogelijk.