Wonen Sint-Pieters | Groepswonen

Je leeft in groep. Dat is ons uitgangspunt. Maar we vinden het terzelfdertijd belangrijk dat je je eigen persoonlijke ruimte en rust vindt op het domein van D'Oude Steenweg. In onze woondienst vind je rust in de verschillende aangename leefruimtes, de grote parktuin en je eigen ruime slaapkamer met sanitair. 

Je hebt terzelfdertijd veel mogelijkheden om je eigen leven vorm te geven. Iedereen heeft z'n eigen week- en weekendinvulling. De begeleiding ondersteunt je om je week en weekend mee vorm te geven. 

Er is steeds begeleiding in huis, 24 uur op 24. 

Heb je een woonvraag? Heb je nu of in de toekomst nood aan opvang? We bekijken je vraag en zoeken samen naar oplossingen. Aarzel niet ons te contacteren, want er is veel mogelijk.